Hesap Girişi
Kullanıcı adınız:
Şifreniz:
» Şifremi Unuttum
 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Son Eklenenler
Bu Sayıda


OCAK-2017  SAYI: 253

* TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME (Prof. Dr. Ersan ŞEN  - Av. Büşra ARDA , sayfa: 13)

* BELİRSİZ ALACAK MÜESSESESİNİN T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ’NİN   T.: 16.06.2014, E: 2013/15167, K: 2014/17279. SAYILI İLAMI IŞIĞINDA İNCELENMESİ (Av. Deniz ERDEM  - Stj.Av. Kaan Mahmut ERDEM, sayfa: 25)

* Elektrik Abonelerinden Alınan Kayıp-Kaçak Bedelleri Konusunda Tüketici Hakem Heyetleri ve Mahkemelerin Yetkisi 6719 SK ile EPDK’nın Bu Konudaki Düzenleyici İşlemlerine Uygunluk Denetimi ile Sınırlandırılmıştır  (3. HD kararı, sayfa: 64)

* Boşanma Hükmü Kesinleşmiş Olmak Koşuluyla Kararın Tümü Kesinleşmemiş Olsa Bile Fer’i Nitelikteki Alacaklar İçin Takip Yapılabilir  (8. HD kararı, sayfa: 87)

* İcra Kefilinin Sorumluluğu Asıl Borçludan Bağımsız Olduğundan Asıl Borçlu Yönünden Borcun Zamanaşımına Uğraması İcra Kefiline Sirayet Etmez  (12, HD kararı, sayfa: 105)

* Yakın Akrabalar Arasındaki Satış Önalım Davasına Konu Olamaz  (14. HD kararı, sayfa: 111)

* Önce SGK’na Müracaat Zorunluluğu Yerine Getirilmeden Doğrudan Açılan Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti Davasının Reddi Gerekir  (21. HD kararı, sayfa: 126)

* Trafik Kurallarına Uymayarak Kusurlu Hareketiyle Başkalarının Ölümüne veya Yaralanmasına Neden Olan Yaya da Taksirli Suçu Nedeniyle Sorumludur  (CGK kararı, sayfa: 147)

* Stajyer Avukatların Asliye Ceza Mahkemeleri Duruşmalarına Girebileceklerine İlişkin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün Görüş Yazısı   (sayfa: 259)


ŞUBAT-2017  SAYI: 254

* İSTİHKAK DAVALARINDA “HACİZ YAPILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT YERDE, BORÇLUYA AİT BELGE, EVRAK VE EŞYA BULUNMASI” NIN KANIT OLARAK DEĞERİ (İİK. m. 97/a) (Av. Talih UYAR, sayfa: 13)

* Usul Hukukunda Tanıkların Taraflarca Hazır Edilmesine İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığından Bu Yönde Verilen Kesin Süre Hukuki Sonuç Doğurmaz; Tanıklar Hazır Edilmediği Gerekçesiyle Davalı Tanıkları Dinlenmeden Karar Verilmesi Hatalıdır  (7. HD kararı, sayfa: 56)

* Evlilik Birliği Devam Etse Dahi Dava Yoluyla Yasal Mal Rejimi Sona Erdirilerek Mal Ayrılığı Rejimine Geçilir ise Önceki Mal Rejiminin Tasfiyesi İstenebilir  (8. HD kararı, sayfa: 59)

* Haklı Nedenlerle Bir Ortağın Şirket Ortaklığından Çıkarılmasını İsteme Hakkı Ortaklara Değil Şirket Tüzel Kişiliğine Tanınmış Bir Haktır   (11, HD kararı, sayfa: 79)

* Tehiri İcra Kararı İçin Verilen Teminat Mektubu veya Nakdi Teminat Dosya Alacağını Tüm Fer’ileri ile Birlikte Karşılamakta ise Mevcut Hacizler Aşkın Hale Gelmiş Olur (12. HD kararı, sayfa: 84)

* Dava Şartları Konusunda Dosya Üzerinden Karar Verilebilir; Ancak Bu Durumda Dahi Dava Dilekçesinin Tebliği ile Savunma Hakkının Tanınması Zorunludur (15. HD kararı, sayfa: 94)

* Faksla Gönderildiği ve Islak İmza İçermediği Gerekçesi ile Mazeretin Reddi Doğru Değildir  (23. HD kararı, sayfa: 116)

* Kolluk Görevlilerinin İşlenmekte Olan Suça Müdahale Ederek Sanığın Üzerini Arayıp  Uyuşturucu Maddeleri Ele Geçirmesinde Hukuka Aykırı Delilden Söz Edilemez; Suçüstü Halinde Karar Almadan Arama Yapılabilir – Adli Arama, Önleme Araması  (CGK Kararı, sayfa: 120

* Cebir veya Tehdit Şeklinde İcrai Davranış İçermeyen Pasif Direnme “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” Suçunu Oluşturmaz   (18. CD Kararı, sayfa: 172)

* Bir Haktan Vazgeçmeyi Gerektiren İşlemlerde Vekil Edenin Yazılı Muvafakatinin Alınması Zorunludur; Karara İtirazda Hukuksal Yarar Görmeyen Avukat Bu Görüşünü Nedenleri ile Birlikte İş Sahibine Yazılı Olarak Bildirmelidir (sayfa: 235)

E-bülten

Adınız Soyadınız:
E-Mailiniz:

Duyurular


Copyright © Bu programın Türkiye'deki yayın hakları Zigana Yayıncılık Pazarlama - Hilmi Akman'a aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde çoğaltılamaz. dağıtılamaz. Normal ve yasal alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.