Hesap Girişi
Kullanıcı adınız:
Şifreniz:
» Şifremi Unuttum
 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Son Eklenenler
Bu Sayıda


KASIM-ARALIK-2016  SAYI: 251-252


* ÖRGÜT VE DARBE SUÇLARININ İÇTİMAI MESELESİ (Prof.Dr. Ersan ŞEN, sayfa:15)

* YETİŞMEMİŞ MAHSÜLLERİN HACZİ (Av. Talih UYAR, sayfa: 23)

* TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENETLERİ VE PAY SENEDİ BASTIRILMASINDA VERGİ (Yavuz AKBULAK, sayfa:27)

* İddianın Dayanağı Vakıaların ve Her Bir Vakıanın Hangi Delille İspat Edileceğinin Dava Dilekçesinde Gösterilmesi Gerekli Olmakla Birlikte Zorunlu Olmayıp Bu Nedene Dayalı Olarak Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemez   (HGK kararı, sayfa: 45)

* Dava Dilekçesinde Davacının Adresi Yazılmamış Olmakla Birlikte Ekli Vekaletnamede Açık Adres Var ise HMK’nun 119. Maddesi Kapsamında Usuli Eksiklikten Söz Edilemez (3. HD kararı, sayfa: 53)

* Dava Dilekçesinde Talep Edilmeyen Bir İşçilik Alacağının Islah Dilekçesi ile Talep Edilebileceği Usul Ekonomisi İlkesi Gereği Kabul Edilmektedir  (9. HD kararı, sayfa: 82)

* İcra Kefaletlerinin İlamların İcrasına İlişkin Hükümlere Tabi Olması İhtiyati Haciz İstenmesine Engel Olmadığından İcra Kefili Hakkında İhtiyati Haciz İstenebilir   (11. HD kararı, sayfa: 99)

Avukatın Mirasın Hükmen Reddini İsteyebilmesi İçin Vekaletnamede Özel Yetki Bulunması Gerekir – Terekenin Borca Batıklığının Tespiti (14, HD kararı, sayfa: 128)

* Tüzel Kişi İşverenlerin Üst Düzey Yönetici ve Yetkilileri ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ödenmeyen SGK Prim Borçlarından Sorumludur (21. HD kararı, sayfa: 162)

* Islahtan Vazgeçilerek Tekrar Dava Dilekçesindeki Taleplerin İstenmesi Mümkün Değildir  (23. HD kararı, sayfa: 180)

* Sanığın Kendisini Suçtan Kurtarmaya Yönelik Savunma Hakkı Kapsamındaki Beyanı Suç Uydurma Olarak Kabul Edilemez (16. CD kararı, sayfa: 199)

* İcra Takibinde Cari Nafaka İstenmemiş ise Geçmiş Dönem Birikmiş Nafaka Alacağı Adi Alacak Niteliğinde Olduğundan Ödenmemesi Halinde Tazyik Hapsi Kararı Verilemez (19. CD kararı, sayfa:201

E-bülten

Adınız Soyadınız:
E-Mailiniz:

Duyurular


Copyright © Bu programın Türkiye'deki yayın hakları Zigana Yayıncılık Pazarlama - Hilmi Akman'a aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde çoğaltılamaz. dağıtılamaz. Normal ve yasal alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.